Prawo odstąpienia od umowy z powodu wad towaru

Uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy sprzedaży, powstające po jego stronie w przypadku samego tylko ujawnienia wady zakupionego towaru, niezależnie od szkody i winy sprzedawcy. Jego podstawą są przepisy o rękojmi. Odpowiedzialność sprzedawcy (producenta) za powstałą szkodę zwykle opiera się na ogólnych zasadach odpowiedzialności odszkodowawczej.

Możliwość komentowania Prawo odstąpienia od umowy z powodu wad towaru została wyłączona