Marketing w praktyce kierowania nowoczesną firmą

Marketing traktowany był początkowo niechętnie, później z ograniczonym zaufaniem, a w ostatnich latach jako warunek konieczny do restrukturyzacji i uzdrowienia naszej gospodarki. Stał się wiodącą funkcją w działalności nowoczesnych przedsiębiorstw, po odejściu od zasad socjalistycznej gospodarki nakazowo-rozdzielczej.

Możliwość komentowania Marketing w praktyce kierowania nowoczesną firmą została wyłączona