Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy

Istotą stymulowania lokalnego rozwoju jest takie wykorzystanie dostępnych zasobów, aby eliminować słabości, wzmacniać atuty, redukować zagrożenia oraz wykorzystywać szanse pojawiające się w gminie i jej otoczeniu. Do tego potrzebne jest podejmowanie właściwych decyzji na wszystkich poziomach zarządzania gminą: strategicznym, taktycznym i operacyjnym.

Możliwość komentowania Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy została wyłączona

Czego uczą nas gęsi?

“None of us is so smart as all of us” – poucza japońskie przysłowie. Razem jesteśmy mądrzejsi i silniejsi. Potrzebujemy siebie nawzajem dla zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia, nauki, pracy, a także twórczości, kultury i czerpania radości z bycia razem. We wspólnocie rodzi się efekt synergii. Jak z niego korzystać, tego możemy nauczyć się od innych społeczności, które żyją tuż obok nas.

Możliwość komentowania Czego uczą nas gęsi? została wyłączona