Internet w kieszeni

Rozwijanie mobilnego dostępu do Internetu otwiera nowe możliwości w sferze gospodarczej oraz w relacjach obywateli z instytucjami państwa. Na obecnym etapie rozwoju, w roku 2002, Internet mobilny nie oferuje więcej, niż stacjonarne sieci telekomunikacyjne. Potencjał jego rozwoju jest jednak ogromny. Komunikacja elektroniczna staje się fundamentem społeczeństwa i gospodarki XXI wieku.

Możliwość komentowania Internet w kieszeni została wyłączona