Widmo cywilizacyjnego zaścianka

Problematyka przystąpienia do Unii Europejskiej to tematy, które spychają na dalszy plan zagadnienia związane z koniecznością budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego. Tymczasem, zaniedbanie tej sfery rozwoju może zepchnąć Polskę na wiele lat do cywilizacyjnego zaścianka. 

Możliwość komentowania Widmo cywilizacyjnego zaścianka została wyłączona