partnerstwo w projektach specjalnych

Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia?

Oferuję więcej niż klasyczny konsulting. Stawiam do dyspozycji interdyscyplinarne wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe gromadzone w nowoczesnym biznesie, administracji publicznej, konsultingu i organizacjach non-profit. Do każdego projektu dodaję kreatywność, troskę o szczegóły, rzetelność i odpowiedzialność. Łączę uznanie dla profesjonalnej wiedzy i nowych technologii z prawniczą skrupulatnością oraz poszanowaniem zasad etycznych. Jeśli potrzebujesz profesjonalnego wsparcia w projektach lub zarządzaniu swoją organizacją – daj znać!

Oferta

Organizacja zarządzania

Biznes-plany i organizowanie działalności; planowanie strategiczne i wdrażanie strategii; optymalizowanie procesów, restrukturyzacje oraz zarządzanie zmianą organizacyjną.

Zarządzanie projektami

Zarządzanie złożonymi przedsięwzięciami projektowymi, wymagającymi koordynowania interdyscyplinarnych zagadnień projektowych oraz sprawnej organizacji i komunikacji.

Wykłady i szkolenia

Otwarte i zamknięte szkolenia dla biznesu oraz administracji z zakresu zarządzania strategicznego, prawa, Web design oraz produkcji filmowej.

Wsparcie prawne

Wsparcie w zakresie prawa kontraktowego, konsumenckiego i autorskiego oraz redagowania aktów prawa wewnętrznego, umów, publikacji i innych tekstów.

Grafika, DTP i Web design

Tworzenie publikacji drukowanych i elektronicznych oraz witryn internetowych, obejmujące opracowania koncepcyjne oraz tekstowe, graficzne i multimedialne.

Film i multimedia

Filmy dokumentalne, reklamowe, instruktażowe oraz relacje z wydarzeń, w tym prace nad scenariuszem, zdjęcia i montaż oraz zarządzanie serwisami internetowymi.

Adresaci oferty i partnerzy

Przedsiębiorstwa
małe, średnie i duże

Wsparcie konsultacyjne i szkolenia dla średniej i wyższej kadry zarządzającej oraz projekty specjalne.

Administracja publiczna samorządowa i rządowa

Projekty i szkolenia oparte na doświadczeniu w administracji samorządowej i rządowej oraz
działalności społecznej.

Uczelnie i firmy
szkoleniowe

Wykłady akademickie oraz szkolenia po polsku i angielsku
oraz zarządzanie projektami specjalnymi.

Organizacje pozarządowe
i osoby prywatne

Wsparcie w organizowaniu stowarzyszeń i fundacji oraz zarządzaniu projektami w ramach
ich działalności statutowej.

Podstawy współpracy

Zrozumienie

Właściwa diagnoza sytuacji jest pierwszym krokiem na drodze do zrozumienia potrzeb, ustalenia celów i zadań.

Komunikacja

Uzgodnienie pojęć oraz ustalenie kanałów sprawnej komunikacji to podstawowy warunek nawiązania dobrej współpracy.

Planowanie

Zakres prac, terminy realizacji zadań oraz potrzebne do tego zasoby to podstawowe elementy dobrego planu projektu.

Wiedza

Stawiam do dyspozycji interdyscyplinarne wykształcenie i umiejętności (techniczne, prawne i menedżerskie) zdobywane w Polsce i zagranicą.

Doświadczenie

Oferuję wieloletnie doświadczenie zawodowe, gromadzone w międzynarodowym biznesie, administracji publicznej i konsultingu.

Odpowiedzialność

Kieruję się maksymą Pacta sunt servanda! Dotrzymuję umów i zobowiązań, a satysfakcja klienta jest moim podstawowym celem.

Wszystko można robić lepiej, niż robi się dzisiaj.
Żadne zadanie nie jest zbyt trudne,
jeśli podzielisz je na mniejsze
podzadania.

Henry Ford

Formy współpracy

Umowa zlecenie

Umowa typowa dla świadczenia stałej pomocy doradczej. Korzystne dla zleceniodawcy opodatkowanie.

Umowa o dzieło

Zazwyczaj z przeniesieniem praw autorskich. Korzystne dla zamawiającego opodatkowanie.

Kontrakt menedżerski

Zlecenie z elementami umowy rezultatu. Nienormowany czas pracy. Obniża koszty umowy o pracę.

Interim management

Umowa o pracę właściwa dla menedżera kierującego złożonymi projektami w dłuższym czasie.

Więcej na stronie Współpraca

Portfolio

Administracja

Przykładowe projekty zrealizowane dla jednostek administracji samorządowej i rządowej.

Więcej

Biznes

Przykładowe projekty zrealizowane dla przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych.

Więcej

Szkolenia

Przykładowe projekty szkoleniowe zrealizowane dla biznesu oraz administracji publicznej.

Więcej

Film

Prezentacja wybranych filmów dokumentalnych, relacji z wydarzeń oraz wideo-klipów muzycznych.

Więcej