Wybrane realizacje w biznesie

studia przypadków

Przygotowanie oferty przetargowej na koncesję UMTS

Przetargi na częstotliwości radiowe mają strategiczne znaczenie dla rozwoju działalności operatorów telefonii komórkowej. Przełomowe znaczenie
miał przetarg na konesję UMTS.

Dowiedz się więcej

Wdrożenie usługi przenoszenia numerów telefonicznych

Wdrożenie tej szczególnej usługi wymagało nawiązania współpracy między nieufnymi względem siebie operatorami telekomunikacyjnymi oraz działania pod silną presją władz regulacyjnych.

Dowiedz się więcej

Planowanie i zarządzanie strategiczne w PTC / T-Mobile

Planowanie oraz wdrażanie i monitorowanie strategii w PTC/T-Mobile to stały element zarządzania nowoczesną firmą, świadomą swoich wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań.

Dowiedz się więcej

Procedura ustalająca tryb prac władz spółki PTC / T-Mobile

Procedura ustalająca tryb prac zarządu i rady nadzorczej nowoczesnej, międzynarodowej firmy, obejmująca złożone zagadnienia organizacyjne i prawne.

Dowiedz się więcej

Ochrona interesów eksporterów owoców i warzyw

Studium prezentujące działania ochronne podejmowane przez Stowarzyszenie "Unia Owocowa" w sytuacji embarga nałożonego przez Federację Rosyjską
na eksport polskich owoców i warzyw.

Dowiedz się więcej

Planowanie strategiczne dla grupy CZH S.A. i spółek zależnych

Planowanie strategiczne na poziomie korporacyjnym oraz poszczególnych jednostek gospodarczych, przeprowadzone w sytuacji załamania się starego modelu biznesowego.

Dowiedz się więcej