Medium naszych czasów

Film jest wyjątkowo pojemnym medium, zdolnym do szybkiego przekazywania bogatej treści, bezpośrednio oddziałując na nasze zmysły i emocje. Tworzenie filmów jest sztuką, która angażuje intelektualnie, technicznie i estetycznie, oferując twórcom rozległe przestrzenie dla rozwijania ich kreatywności. Posiada wyjątkową zdolność chwytania i utrwalania żywych obrazów i słów, których wartość rośnie z upływem czasu. Przekaz filmowy zdominował w Internecie przekaz tekstowy, wynosząc na szczyty popularności takie portale, jak YouTube, Vimeo, czy Netflix. Stał się ważnym środkiem komunikacji rynkowej oraz porozumiewania w wielu innych aspektach życia. Stał się także moją pasją, łączącą fotografię z technikami cyfrowymi, sztuką i wieloma innymi dziedzinami. 

Zapraszam do przeżycia fascynującej przygody we współpracy w projektach filmowych!

Odtwórz wideo

Filmy dokumentalne

Film dokumentalny to mój ulubiony gatunek, ponieważ zachowuje teraźniejszość dla przyszłości. Opowiada prawdziwe historie oraz zapamiętuje ludzi i związane z nimi sytuacje. Skłania do poszukiwania i porządkowania źródeł wartościowych informacji, które często ulegają rozproszeniu i zapomnieniu. Praca nad filmem dokumentalnym jest fascynującą przygodą i okazją do odkrywania tajemnic. To także pouczające doświadczenie skłaniające do refleksji nad trwaniem i przemijaniem. Dobry dokument filmowy nabiera z czasem coraz większej, niekiedy bezcennej, wartości.

Ofertę produkcji dokumentalnych kieruję do instytucji oraz osób prywatnych, które chciałyby utrwalić historie związane ze swoim życiem i działalnością. Podjęcie współpracy może być szczególnie korzystne dla muzeów, centrów kultury, stowarzyszeń, a także zacnych rodzin i osób prywatnych, pragnących pozostawić po sobie trwałe, bogate informacyjnie wspomnienie.

Odtwórz wideo

Reportaże i promocja

Reportaż filmowy jest podgatunkiem filmu dokumentalnego, który opowiada krótką historię wydarzenia lub jakiegoś wąskiego tematu. Jego celem jest szybkie przekazanie informacji i dlatego wykorzystują go stacje telewizyjne oraz media internetowe. Nazywany jest niekiedy „bękartem literatury pięknej i brukowej popołudniówki”. Film promocyjny wymaga natomiast opracowania krótkiego i starannie przemyślanego scenariusza. Jego głównym celem jest przyciągnięcie i utrzymanie uwagi oraz nakłonienie do podjęcia decyzji zakupowych. To najskuteczniejsza forma reklamy.

Zapraszam do współpracy przy tworzeniu atrakcyjnych merytorycznie i wizualnie reportaży oraz filmów promocyjnych. Ofertę kieruję do mediów informacyjnych, dużych i małych przedsiębiorstw, a także rozmaitych organizacji publicznych i prywatnych. Służę bogatym doświadczeniem oraz kreatywnym podejściem do tworzenia koncepcji i scenariuszy filmów promocyjnych.

Odtwórz wideo

Relacje z wydarzeń

Relacje z wydarzeń nie mogą być nudne. Podstawowe, statyczne ujęcia powinny być wzbogacone wieloma innymi, pokazującymi miejsca, ludzi i charakter imprezy. Atrakcyjności dodają wywiady i wypowiedzi ilustrowane ciekawymi kadrami w zróżnicowanych planach, a także animacje, fotografie, mapy i opracowania graficzne. Ważnym elementem dobrze zrobionej relacji jest ochrona wizerunków filmowanych osób. Rozpowszechnienie relacji nie może narażać organizatorów wydarzenia na prawną odpowiedzialność z tytułu naruszenia dóbr osobistych uczestników.

Proponuję współpracę przy organizowaniu wydarzeń, począwszy od etapu planowania, a skończywszy na rozpowszechnieniu filmowej relacji. Oprócz zdjęć i ciekawego montażu, oferuję wykonanie animacji, plakatów, planów, map, logotypów, grafik oraz stron WWW. Zapewniam zgodność relacji z RODO oraz przepisami prawa chroniącymi wizerunki uczestników.

Odtwórz wideo

Instruktaże i szkolenia

Filmy instruktażowe mają na celu szybkie i przystępne wyjaśnienie działania rozmaitych urządzeń, procesów, oprogramowania itp. Udzielają także odpowiedzi na typowe pytania klientów lub pracowników. Szerszą formą są szkolenia, prezentujące wykłady lub specjalistyczne prezentacje. Obie formy filmowe zyskały ogromną popularność, ponieważ oferują naturalny sposób przyswajania wiedzy oraz łatwość jej udostępniania. Prezentowane są w witrynach internetowych wielu firm, a także w YouTube i innych podobnych serwisach. Wypierają papierowe instrukcje i manuale.

Oferuję produkcję filmów instruktażowych w rozmaitych formach, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Mogą to być nagrania z publicznych wykładów, kursy online lub specjalistyczne prezentacje. Nagrania wideo wzbogacam opisami, grafikami i animacjami. Służę także swoim doświadczeniem wykładowcy i trenera przy projektowaniu instruktaży i szkoleń.

Odtwórz wideo

Koncerty i spektakle

Relacje z koncertów i spektakli odróżnia od innych konieczność zachowania szczególnej troski o obraz i dźwięk. Ich celem jest dostarczenie przeżyć estetycznych, które byłyby możliwie jak najbardziej zbliżone do doświadczeń uczestników artystycznego wydarzenia. Rejestracja koncertu lub przedstawienia teatralnego wymaga bliskiej współpracy z reżyserami światła i dźwięku oraz znacznego wysiłku w postprodukcji. Najlepsze efekty wizualne uzyskuje się wykorzystując ujęcia z kilku kamer, co umożliwia urozmaicenie obrazu i lepsze oddanie tego, co dzieje się na scenie.

Zapraszam do współpracy centra kultury, firmy eventowe oraz artystów i zespoły artystyczne chcące utrwalić swój udział w sferach kultury. Zapewniam rejestrację wysokiej jakości obrazu oraz dźwięku, korzystając z profesjonalnego sprzętu audio i wideo. Rejestracje muzycznych wydarzeń mogą być wzbogacone o dodatkowy materiał reportażowy lub dokumentalny.

Odtwórz wideo

Klipy muzyczne

Klip wideo, to krótki film artystyczny oparty na utworze muzycznym, nawiązujący do jego tematu. Wyróżnia go dynamiczny montaż pod bit (w rytm muzyki) oraz staranny dobór ujęć, zsynchronizowanych z treścią słów lub nastrojem muzyki. Może być krótkim fabularyzowanym opowiadaniem lub posługiwać się wizualną metaforą, aluzją i abstrakcją. Dobrze dobrana oprawa filmowa dopełnia i podkreśla walory muzycznego utworu. Wpływa także na zwiększenie jego popularności dzięki rozpowszechnieniu w stacjach telewizyjnych, popularnych portalach wideo i autorskich witrynach.

Ofertę współpracy przy tworzeniu pięknych muzyczno-filmowych miniatur adresuję do muzyków, ich menedżerów i sponsorów. Zapraszam do przeżycia emocjonującej, twórczej przygody na każdym etapie filmowej produkcji: wspólnego poszukiwania artystycznych inspiracji, układania scenariusza, realizacji zdjęć i nagrań audio oraz współpracy w postprodukcji.

Multimedia i serwisy społecznościowe

W uzupełnieniu oferty filmowej, proponuję usługę montażu powierzonych materiałów wideo, realizacji i opracowania nagrań audio oraz tworzenia filmowych animacji i prezentacji. Proponuję ponadto wsparcie w zarządzaniu witrynami internetowymi i social-mediami. Własna witryna internetowa oraz konta w mediach społecznościowych to ważne kanały komunikacji, których nie można zaniedbać. Google, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter to najpopularniejsze internetowe serwisy o globalnym zasięgu, które. oferują możliwość szerokiego rozpowszechniania własnych multimedialnych treści. Umiejętne korzystanie z tych możliwości niebywale wzmacnia popularność oraz siłę informacyjnego (marketingowego) oddziaływania każdej organizacji.

Realizując film chwyta się coś, co nieuchwytne i zatrzymuje się bieg czasu. Aktorzy, ich gra, fabuła filmu stają się trwałymi wartościami, które podziwiać będzie wiele pokoleń widzów na całym świecie.

Michael Jackson

Współpraca

Podstawą nawiązania współpracy jest umowa o dzieło, która określa najważniejsze cechy filmu, zasady jego realizacji i finansowania, prawa autorskie oraz inne istotne postanowienia. Zawarcie umowy poprzedzone jest postępowaniem mającym na celu ustalenie odpowiedzi na kilka podstawowych pytań, które pozwolą na doprecyzowanie przedmiotu umowy oraz sporządzenie dokumentów inicjujących pracę nad filmem (synopsis, brief itp.): 

  • Dlaczego i dla kogo ma powstać film oraz jakie cele ma osiągać?
  • Dla jakiej publiczności (grupy docelowej) będzie przeznaczony? 
  • Jaką treść ma zawierać i jakiej ma być długości?
  • Kto i dlaczego powinien wystąpić przed kamerą?
  • W ilu i jakich lokalizacjach będą realizowane zdjęcia?
  • Czy potrzebne będą analizy materiałów źródłowych? 
  • Czy film będzie wymagał opracowań tekstowych i graficznych? 
  • Czy filmowa opowieść będzie korzystać narracji lektora? 
  • Jaki jest pożądany termin premiery?
  • W jaki sposób film będzie rozpowszechniany? 

Przedstawiona obok prezentacja opisuje ogólne zasady organizacji dużego projektu filmowego oraz szczegółowy podział zadań i odpowiedzialności wszystkich osób zaangażowanych w produkcję. W mniejszych projektach zespół filmowy będzie odpowiednio mniejszy, kilku- lub jednoosobowy. 

Stopień złożoności produkcji filmowej jest uzależniony od gatunku oraz długości filmu. Filmy dokumentalne, szkoleniowe, promocyjne oraz klipy wideo wymagać będą przygotowania scenariusza, opracowania dodatkowych materiałów ilustracyjnych, a także partii lektorskich. W tego typu realizacjach potrzebna będzie ścisła współpraca twórcy z zamawiającym. Reportaże i relacje z wydarzeń nie wymagają szczególnego zaangażowania na etapie developmentu i preprodukcji. Przedstawiony poniżej diagram prezentuje sekwencję typowych zadań w produkcji filmowej, które mogą być mniej lub bardziej angażujące. Najkrótszym etapem produkcji jest realizacja zdjęć (kilka procent ogólnego czasu pracy), a najdłuższą development i postprodukcja.  

Ramowa sekwencja zadań w procesie produkcji filmowej

Biuletyn

Nowości, porady, informacje.
Zapraszam do subskrypcji!