Tomasz Domański

jest doświadczonym ekspertem w dziedzinie zarządzania strategicznego, zarządzania projektami oraz organizacji zarządzania. Wyróżnia go interdyscyplinarne wykształcenie (techniczne, prawnicze i menedżerskie) oraz doświadczenie zawodowe pozwalające skutecznie zarządzać złożonymi przedsięwzięciami, wymagającymi sprawnej koordynacji zadań oraz efektywnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. 

Swoje umiejętności zdobywał pracując między innymi w Polskiej Telefonii Cyfrowej (T-Mobile Polska), Narodowym Banku Polskim, a także w konsultingu oraz jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Był ponadto zaangażowany w tworzenie oraz działalność wielu organizacji typu non-profit. Prowadzi niezależną działalność konsultingową i szkoleniową, koncentrując się na problematyce planowania i wdrażania strategii rozwoju, zarządzania projektami i programami, optymalizowania rozwiązań procesowych i organizacyjnych oraz zarządzania zmianą. Realizuje się ponadto w tworzeniu projektów internetowych oraz produkcjach multimedialnych i filmowych. 

Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego (prawo gospodarcze) oraz University of the State of New York (zarządzanie systemami informacyjnymi). Swoją wiedzę poszerzał na podyplomowych studiach w Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Łódzkim, Brytyjskim Instytucie Finansów oraz MCTC w Hajfie. Uczestniczył w licznych profesjonalnych szkoleniach organizowanych przez renomowane instytucje edukacyjne w kraju i zagranicą  m.in. George Washington University, Management Center Europe, Institute for International Research, SAS Institute, EuroFinance oraz CRM/APM Group. Posiada certyfikaty PMBOK, Prince2 i MSP. 

Doświadczenie trenera i wykładowcy gromadził prowadząc szkolenia dla biznesu i jednostek administracji publicznej, a także wykładając przedmiot Strategic Management w programach studiów BA i MBA, realizowanych przez University of Wales oraz University of Wisconsin we współpracy z Uczelnią Łazarskiego. Jest autorem metodycznego podręcznika z zakresu strategicznego planowania lokalnego rozwoju gospodarczego, a także publikacji w dziedzinie zarządzania oraz nowoczesnych technologii komunikacyjnych. 

Kluczowe kompetencje

■ Interdyscyplinarne wykształcenie  techniczne, prawnicze i menedżerskie ■ Wieloletnia praktyka w biznesie, konsultingu, administracji i organizacjach non-profit ■ Szkolenia, warsztaty i wykłady akademickie ■ Prawo gospodarcze i administracyjne ■ Proces technologiczny i obrabiarki CNC ■ Zarządzanie strategiczne ■ Zarządzanie projektami i programami (PMBOK, Prince2, MSP) ■ Rozwój organizacji i zarządzanie zmianą ■ Business Intelligence ■ Zarządzanie zespołami funkcjonalnymi i matrycowymi ■ Tworzenie aktów prawa wewnętrznego i umów ■ Web design ■ Copywriting ■ DTP i grafika komputerowa ■ Produkcje multimedialne i filmowe  

więcej: www.linkedin.com/in/TomaszDomanski

Istnieją tylko dwa sposoby na życie – żyć tak,
jakby nic nie było cudem lub tak,
jakby cudem było wszystko.

Albert Einstein

Działalność społeczna

Od wczesnej młodości angażował się w działalność organizacji społecznych. Jedną z pierwszych był Związek Harcerstwa Polskiego, w którym zdobywał kolejne sprawności i prowadził własną drużynę. Ucząc się w szkole średniej, wstąpił do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, zdobywając uprawnienia ratownika wodnego oraz uprawnienia motorowodne i żeglarskie. 

Zmiany ustrojowe z przełomu lat 80. i 90. XX wieku umożliwiły swobodne tworzenie organizacji społecznych. Korzystając z tej szansy, razem ze swoimi rówieśnikami powołał do życia lokalne stowarzyszenie AAS, którego celem był aktywny udział w sprawach publicznych rodzinnego miasta. Stowarzyszenie odniosło wyborczy sukces i zaangażowało się w tworzenie struktur odrodzonego samorządu terytorialnego. Z inicjatywy stowarzyszenia powstała miedzy innymi fundacja Szkoła i Sport, której celem było wybudowanie miejskiego basenu. Tomasz Domański był założycielem i pierwszym przewodniczącym rady tej fundacji. Po osiągnięciu swojego celu, fundacja została rozwiązana. 

W latach 1994-1998 pełnił funkcję radnego rady miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim, natomiast w okresie lat 1998-2002 został wybrany do rady Powiatu Zgierskiego pierwszej kadencji. Podjął w niej obowiązki przewodniczącego komisji statutowej, której zadaniem było opracowanie statutu i formalne ukonstytuowanie tej nowej samorządowej jednostki. Zmiana miejsca zamieszkania oraz sprawy zawodowe uniemożliwiły mu dalsze angażowanie się w sprawy publiczne w rodzinnych stronach. 

W latach 2001-2005 był członkiem zarządu Aeroklubu Warszawskiego, w którym realizował swoją lotniczą pasję. W tym samym okresie był także członkiem zarządu stowarzyszenia ECESP. W drugiej dekadzie XXI wieku wycofał się z aktywnej działalności społecznej, wspierał natomiast rozmaite organizacje w ramach działalności konsultingowej oraz prywatnie. 

Bądźmy w kontakcie!

Nowości, porady, informacje.
Zapraszam do subskrypcji biuletynu!