Wybrane realizacje w administracji

studia przypadków

Metodyka strategicznego planowania lokalnego rozwoju

Modelowa metodyka planowania lokalnego rozwoju, wypracowana w ramach Municipal Development Program, prowadzonego przez Agencję Rozwoju Komunalnego w Warszawie.

Dowiedz się więcej

Strategia rozwoju miasta Zgierza w programie pilotażowym ARK

Pierwsza, wzorcowa w skali kraju strategia rozwoju miasta, będąca efektem wdrożenia pilotażowego programu prowadzonego przez Agencję Rozwoju Komunalnego w Warszawie.

Dowiedz się więcej

Tworzenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

Studium organizacji RIO w Łodzi z oddziałami w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach. Tworzenie struktur organizacyjnych, procedur oraz uruchomienie sieci komputerowej. 

Dowiedz się więcej

Wdrożenie systemu do wymiaru podatku od nieruchomości

Wdrożenie pierwszego systemu informatycznego służącego do ewidencjonowania i wymiaru podatku od nieruchomości w Urzędzie Miasta Aleksandrowa Łódzkiego. 

Dowiedz się więcej

Badanie opinii kadry kierowniczej w procesie restrukturyzacji NBP

Projekt badania opinii kadry zarządzającej dotyczących kultury zarządzania w Narodowym Banku Polskim, przeprowadzony w ramach programu restrukuryzacji Centrali NBP.

Dowiedz się więcej

Akty normatywne w jednostkach samorządu terytorialnego

Przykłady prac legislacyjnych w dwóch jednostkach samorządu terytorialnego: pierwszy statut miasta Aleksandrów Łódzki (1990) oraz pierwszy statut Powiatu Zgierskiego (1998).

Dowiedz się więcej