Widmo cywilizacyjnego zaścianka

Problematyka przystąpienia do Unii Europejskiej to tematy, które spychają na dalszy plan zagadnienia związane z koniecznością budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego. Tymczasem, zaniedbanie tej sfery rozwoju może zepchnąć Polskę na wiele lat do cywilizacyjnego zaścianka. 

Możliwość komentowania Widmo cywilizacyjnego zaścianka została wyłączona

Telefonia komórkowa na wsi

Wysoka atrakcyjność́ mobilnego dostępu do usług komunikacyjnych, dla których na terenach wiejskich może po prostu nie być́ alternatywy, powinna być́ wykorzystana przez operatorów telefonii komórkowej do skutecznej walki o klienta oraz poszukiwania nowych źródeł przychodów. To wciąż słabo zagospodarowany rynek. 

Możliwość komentowania Telefonia komórkowa na wsi została wyłączona

Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy

Istotą stymulowania lokalnego rozwoju jest takie wykorzystanie dostępnych zasobów, aby eliminować słabości, wzmacniać atuty, redukować zagrożenia oraz wykorzystywać szanse pojawiające się w gminie i jej otoczeniu. Do tego potrzebne jest podejmowanie właściwych decyzji na wszystkich poziomach zarządzania gminą: strategicznym, taktycznym i operacyjnym.

Możliwość komentowania Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy została wyłączona

Czego uczą nas gęsi?

“None of us is so smart as all of us” – poucza japońskie przysłowie. Razem jesteśmy mądrzejsi i silniejsi. Potrzebujemy siebie nawzajem dla zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia, nauki, pracy, a także twórczości, kultury i czerpania radości z bycia razem. We wspólnocie rodzi się efekt synergii. Jak z niego korzystać, tego możemy nauczyć się od innych społeczności, które żyją tuż obok nas.

Możliwość komentowania Czego uczą nas gęsi? została wyłączona

Strategic planning of local economic development

Countries with weak economies lack efficient enough state structures that would secure safety to their citizens and all the others that do business in those countries. Phenomena like corruption, exploitation and dominance of small oligarchic groups frequently appear in poor countries. Such the pathologies arise everywhere, where there is no enough interest in even a gradual development of the local communities.

Możliwość komentowania Strategic planning of local economic development została wyłączona

Istota samorządu terytorialnego

Można bez trudu dostrzec, że samorząd terytorialny charakteryzuje nie tylko jedna główna cecha, ale składa się na tę instytucję wiele wzajemnie powiązanych oraz harmonizujących ze sobą zjawisk społecznych, politycznych, socjologicznych, prawnych, gospodarczych i finansowych.

Możliwość komentowania Istota samorządu terytorialnego została wyłączona