Internet w kieszeni

Rozwijanie mobilnego dostępu do Internetu otwiera nowe możliwości w sferze gospodarczej oraz w relacjach obywateli z instytucjami państwa. Na obecnym etapie rozwoju, w roku 2002, Internet mobilny nie oferuje więcej, niż stacjonarne sieci telekomunikacyjne. Potencjał jego rozwoju jest jednak ogromny. Komunikacja elektroniczna staje się fundamentem społeczeństwa i gospodarki XXI wieku.

0 Komentarzy

Internet po polsku

Celem tego artykułu było zaprezentowanie najważniejszych cech Internetu oraz pierwszych polskich witryn w tej globalnej sieci. Tekst powstał w roku 1996, tj. około dwa lata po publicznym udostępnieniu Internetu i przeznaczeniu go do szerokiego wykorzystania prywatnego oraz w biznesie i administracji publicznej. Ten artykuł był adresowany głównie do środowisk polonijnych w rejonie Nowego Jorku.

0 Komentarzy

Sieć sieci, czyli co to jest Internet?

Internet nazywany jest „siecią sieci” ponieważ łączy ze sobą około 20 000 lokalnych sieci uniwersyteckich, rządowych, korporacyjnych i prywatnych. Fenomen Internetu ujawnił się publicznie około roku 1994, choć jego historia sięga początku lat sześćdziesiątych. Narodził się w ramach amerykańskiego projektu wojskowego, realizowanego w tamtym czasie przez Advanced Research Project Agency (ARPA).

0 Komentarzy