Inwestycje zagraniczne. Zmiana paradygmatu

Negatywne zjawiska wywołane pandemicznymi rozporządzaniami wyzwoliły decyzje o radykalnych przekształceniach form międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz o reorganizacji globalnego biznesu. Jednobiegunowy paradygmat rozwoju światowej gospodarki ustępuje modelowi wielobiegunowemu, co przekłada się na kierunki i skalę bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz zmiany strategii korporacyjnych i biznesowych.

Możliwość komentowania Inwestycje zagraniczne. Zmiana paradygmatu została wyłączona

Model biznesowy pośrednika w obrocie nieruchomościami

Kryzys pandemiczny i finansowy wzbudził naturalne w takich okolicznościach zainteresowanie inwestycjami w mieszkania i domy oraz usługami branży pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Usługi agentów nieruchomości są przez jednych cenione, a przez innych uważane za nierzetelne i zbyt kosztowne. Postanowiłem sprawdzić jaki jest ich model biznesowy.

Możliwość komentowania Model biznesowy pośrednika w obrocie nieruchomościami została wyłączona

Zarządzanie strategiczne w sektorze telefonii komórkowej

Podstawowym celem modelu zarządzania strategicznego jest osiąganie konkurencyjnej przewagi i zapewnienie firmie przetrwania. W turbulentnym środowisku biznesowym, w sytuacji szybkich zmian technologicznych i rynkowych, bieżące zadania operacyjne spychają jednak myślenie i działania strategiczne na dalszy plan.

Możliwość komentowania Zarządzanie strategiczne w sektorze telefonii komórkowej została wyłączona

MVNO – zagrożenie, szansa, czy konieczność?

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty wydał pozwolenia dla kilku wirtualnych operatorów telefonii ruchomej. O tym, czy będą oni mieli szansę na rozpoczęcie swojej działalności, zadecyduje ich zdolność do nawiązania współpracy z operatorami sieci komórkowych.

Możliwość komentowania MVNO – zagrożenie, szansa, czy konieczność? została wyłączona

Marketing w praktyce kierowania nowoczesną firmą

Marketing traktowany był początkowo niechętnie, później z ograniczonym zaufaniem, a w ostatnich latach jako warunek konieczny do restrukturyzacji i uzdrowienia naszej gospodarki. Stał się wiodącą funkcją w działalności nowoczesnych przedsiębiorstw, po odejściu od zasad socjalistycznej gospodarki nakazowo-rozdzielczej.

Możliwość komentowania Marketing w praktyce kierowania nowoczesną firmą została wyłączona