Inwestycje zagraniczne. Zmiana paradygmatu

Negatywne zjawiska wywołane pandemicznymi rozporządzaniami wyzwoliły decyzje o radykalnych przekształceniach form międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz o reorganizacji globalnego biznesu. Jednobiegunowy paradygmat rozwoju światowej gospodarki ustępuje modelowi wielobiegunowemu, co przekłada się na kierunki i skalę bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz zmiany strategii korporacyjnych i biznesowych.

Możliwość komentowania Inwestycje zagraniczne. Zmiana paradygmatu została wyłączona

Wprowadzenie do zarządzania strategicznego

Zarządzanie strategiczne to sztuka analitycznego myślenia oraz podejmowania decyzji biznesowych ukierunkowanych na optymalne wykorzystanie zasobów firmy dla osiągania rynkowego sukcesu oraz budowania jej trwałej konkurencyjnej przewagi. To sztuka, której opanowanie może mieć krytyczne znaczenie w okresie załamania koniunktury i konieczności radykalnego ograniczenia kosztów prowadzonej działalności.

Możliwość komentowania Wprowadzenie do zarządzania strategicznego została wyłączona