Inwestycje zagraniczne. Zmiana paradygmatu

Negatywne zjawiska wywołane pandemicznymi rozporządzaniami wyzwoliły decyzje o radykalnych przekształceniach form międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz o reorganizacji globalnego biznesu. Jednobiegunowy paradygmat rozwoju światowej gospodarki ustępuje modelowi wielobiegunowemu, co przekłada się na kierunki i skalę bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz zmiany strategii korporacyjnych i biznesowych.

Możliwość komentowania Inwestycje zagraniczne. Zmiana paradygmatu została wyłączona

Wprowadzenie do zarządzania strategicznego

Zarządzanie strategiczne to sztuka analitycznego myślenia oraz podejmowania decyzji biznesowych ukierunkowanych na optymalne wykorzystanie zasobów firmy dla osiągania rynkowego sukcesu oraz budowania jej trwałej konkurencyjnej przewagi. To sztuka, której opanowanie może mieć krytyczne znaczenie w okresie załamania koniunktury i konieczności radykalnego ograniczenia kosztów prowadzonej działalności.

Możliwość komentowania Wprowadzenie do zarządzania strategicznego została wyłączona

Model biznesowy pośrednika w obrocie nieruchomościami

Kryzys pandemiczny i finansowy wzbudził naturalne w takich okolicznościach zainteresowanie inwestycjami w mieszkania i domy oraz usługami branży pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Usługi agentów nieruchomości są przez jednych cenione, a przez innych uważane za nierzetelne i zbyt kosztowne. Postanowiłem sprawdzić jaki jest ich model biznesowy.

Możliwość komentowania Model biznesowy pośrednika w obrocie nieruchomościami została wyłączona

Zarządzanie strategiczne w sektorze telefonii komórkowej

Podstawowym celem modelu zarządzania strategicznego jest osiąganie konkurencyjnej przewagi i zapewnienie firmie przetrwania. W turbulentnym środowisku biznesowym, w sytuacji szybkich zmian technologicznych i rynkowych, bieżące zadania operacyjne spychają jednak myślenie i działania strategiczne na dalszy plan.

Możliwość komentowania Zarządzanie strategiczne w sektorze telefonii komórkowej została wyłączona

Polish prospects for eAdministration

Digital exclusion of public administration units inescapably leads to deterioration in the quality of life of the communities these units are called to serve. Rapid dissemination of e-government solutions is today a condition precedent to maintaining Poland’s competitiveness among the member countries of the European community.

Możliwość komentowania Polish prospects for eAdministration została wyłączona

MVNO – zagrożenie, szansa, czy konieczność?

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty wydał pozwolenia dla kilku wirtualnych operatorów telefonii ruchomej. O tym, czy będą oni mieli szansę na rozpoczęcie swojej działalności, zadecyduje ich zdolność do nawiązania współpracy z operatorami sieci komórkowych.

Możliwość komentowania MVNO – zagrożenie, szansa, czy konieczność? została wyłączona

Widmo cywilizacyjnego zaścianka

Problematyka przystąpienia do Unii Europejskiej to tematy, które spychają na dalszy plan zagadnienia związane z koniecznością budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego. Tymczasem, zaniedbanie tej sfery rozwoju może zepchnąć Polskę na wiele lat do cywilizacyjnego zaścianka. 

Możliwość komentowania Widmo cywilizacyjnego zaścianka została wyłączona

Telefonia komórkowa na wsi

Wysoka atrakcyjność́ mobilnego dostępu do usług komunikacyjnych, dla których na terenach wiejskich może po prostu nie być́ alternatywy, powinna być́ wykorzystana przez operatorów telefonii komórkowej do skutecznej walki o klienta oraz poszukiwania nowych źródeł przychodów. To wciąż słabo zagospodarowany rynek. 

Możliwość komentowania Telefonia komórkowa na wsi została wyłączona

Internet w kieszeni

Rozwijanie mobilnego dostępu do Internetu otwiera nowe możliwości w sferze gospodarczej oraz w relacjach obywateli z instytucjami państwa. Na obecnym etapie rozwoju, w roku 2002, Internet mobilny nie oferuje więcej, niż stacjonarne sieci telekomunikacyjne. Potencjał jego rozwoju jest jednak ogromny. Komunikacja elektroniczna staje się fundamentem społeczeństwa i gospodarki XXI wieku.

Możliwość komentowania Internet w kieszeni została wyłączona

Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy

Istotą stymulowania lokalnego rozwoju jest takie wykorzystanie dostępnych zasobów, aby eliminować słabości, wzmacniać atuty, redukować zagrożenia oraz wykorzystywać szanse pojawiające się w gminie i jej otoczeniu. Do tego potrzebne jest podejmowanie właściwych decyzji na wszystkich poziomach zarządzania gminą: strategicznym, taktycznym i operacyjnym.

Możliwość komentowania Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy została wyłączona

Czego uczą nas gęsi?

“None of us is so smart as all of us” – poucza japońskie przysłowie. Razem jesteśmy mądrzejsi i silniejsi. Potrzebujemy siebie nawzajem dla zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia, nauki, pracy, a także twórczości, kultury i czerpania radości z bycia razem. We wspólnocie rodzi się efekt synergii. Jak z niego korzystać, tego możemy nauczyć się od innych społeczności, które żyją tuż obok nas.

Możliwość komentowania Czego uczą nas gęsi? została wyłączona

Strategic planning of local economic development

Countries with weak economies lack efficient enough state structures that would secure safety to their citizens and all the others that do business in those countries. Phenomena like corruption, exploitation and dominance of small oligarchic groups frequently appear in poor countries. Such the pathologies arise everywhere, where there is no enough interest in even a gradual development of the local communities.

Możliwość komentowania Strategic planning of local economic development została wyłączona